Talvirengaspakko

Tiistai 1.1.2019 - Jaana Ristimäki-Anttila

Talvirengaspakko

Liikennekäyttäytyminen on yksi aihealue, jossa säännöt, lait ja säädökset ovat tarpeellisia, jopa välttämättömiä. Suurin osa autoilijoista välittää omasta ja ympäristön turvallisuudesta, mutta osalla on uskomus omasta kuolemattomuudesta ja maailman parhaista ajotaidoista. Saattaa olla, että nämä oman elämänsä supersankarit viis veisaavat muutenkin säännöistä ja määräyksistä, mutta kyllä vastuun siirtäminen autoilijoille on väärin.


"–Uudessa tieliikennelaissa korostetaan kuljettajan omaa vastuuta myös rengasasioissa. Kesäkuussa 2020 voimaan tulevan lain mukaan talvirenkaita on käytettävä marras–maaliskuussa, jos sää tai keli sitä edellyttää, Ihalainen toteaa."

Mielestäni tämä uudistus lisää turvattomuutta liikenteessä, aiheuttaa aivan uudenlaisia ongelmia, siirtää vastuuta ja päätösvaltaa liikaa autojen käyttäjille. Ikuisena optimistina haistan myös oivan tulolähteen valtiolle, kun "sää ja keli" tulkintoja noudatetaan viranomaisten toimesta.

Minun mielestäni talvirengaspakko on ollut hyvä pakko, vaikka pakoista en aina pidäkään.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: liikenne laki

Edustuksellinen demokratia

Tiistai 1.1.2019 - Jaana Ristimäki-Anttila

Edustuksellinen demokratia

"Tiilikainen sanoo Niinistön muistuttavankin erityisesti siitä, että edustuksellinen demokratia pyrkii kokoamaan erilaiset intressit yhteen ja sovittelemaan ne yhteiseksi politiikaksi."

Tällä hetkellä tuo lause ei voi toteutua, koska esimerkiksi maahanmuuttoon liittyvä yhteisymmärrys puuttuu. Kumpikin puoli pyrkii ajamaan omaa agendaansa, oman ymmärryksensä ja näkemyksensä mukaisesti. Yhteistä polkua ei löydy ennen kuin löytyy yhteinen suunta etuineen ja siedettävine haittoineen. Maan ja kansan etu on kuitenkin se tärkein eikä yksittäisten politikkojen tai puolueiden.

Toivon, että presidentin puheen tarkoitus on se, että yhteisymmärryksen löytämiseksi kutsutaan mukaan kaikki puolueet riippuen siitä mitä mieltä asioista ollaan. Tällä hetkellä isoimmat puolueet käyttävät jyräyspolitiikkaa eli pyrkivät tallaamaan alleen erilaisia mielipiteitä ja ajatuksia omaavia kertomalla esimerkiksi, että eivät huoli hiekkalatikolleen leikkeihin mukaan tietyn puolueen edustajia. Itse olen todella loukkaantunut tuosta käytöksestä, koska siten 360 asteen näkyvyydestä suljetaan pois ainakin 90 astetta ... ja silloin ei löydetä kokonaisuutta, jonka avulla olisi mahdollisuus löytää paras mahdollinen lopputulos koko maatamme ja kansaamme ajatellen.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: demokratia

Tasa-arvon mittarit

Maanantai 10.12.2018 - Jaana Ristimäki-Anttila

Tasa-arvoa ja tasapuolisuutta lisää parhaiten se, että jokainen ihminen saa vapaasti valita mitä töitä tekee, mitä opiskelee, mitä harrastaan, montako lasta tekee ja kuka niitä kotona hoitaa, eli elää sen mukaan mikä tuntuu hyvältä ja oikealta. Ongelmat syntyvät yleensä siitä, että pakonomaisesti pyritään todistelemaan tasa-arvoisuutta. Kun tasa-arvoisuuden merkitystä ei ymmärretä ja keskitytään vääriin asioihin, niin mennään pikkumaisuuksiin ja pakotettuihin kuvioihin…ja pahimmassa tapauksessa esimerkiksi perheiden omaan valintaan puututaan yhteiskunnan toimesta. Onko jopa niin, että korostettaessa vääriä tasa-arvon mittareita peitellään niitä toimia, jotka oikeasti lisäisivät tasa-arvoa?

 Artikkeli Tiede-lehdessä:

 Miesten ja naisten erot asenteissa kasvavat, kun tasa-arvo lisääntyy, osoitti uusi tutkimus. Tasa-arvon maissa on noussut esiin odottamaton paradoksi. Tasa-arvon voittokulku ei ole tehnyt miehistä ja naisista samanlaisia, vaan asia on joiltain osin päinvastoin, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Asenteet ja tietyt koulutusvalinnat ovat erkaantuneet miehillä ja naisilla kauemmas toisistaan kuin epätasa-arvoisissa maissa.

Äskettäin Science-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa kävi ilmi, että riskinottovalmius, luottavaisuus, auttamishalu, maltti talousasioissa sekä vastavuoroisuus eroavat miehillä ja naisilla sitä enemmän, mitä tasa-arvoisemmassa ja vauraammassa maassa he asuvat. Asenteita selvitettiin maailmanlaajuisella, lähes 80 maassa tehdyllä kyselytutkimuksella. Mukana olleet maat kattavat 90 prosenttia maapallon väestöstä.

Naiset ja miehet erosivat toisistaan kaikissa kuudessa tutkitussa asenteessa. Naiset olivat sosiaalisempia, auttavaisempia ja luottavaisempia. Miehet taas olivat hanakampia kostamaan ja valmiimpia ottamaan riskejä mutta osoittivat keskimäärin enemmän malttia kuin naiset. Sukupuolierot kasvavat, koska tasa-arvo ja vauraus antavat enemmän tilaa erojen ilmetä, päättelevät tutkimuksen tehneet taloustieteilijät Armin Falk ja Johannes Hermle.

”Jos sinulla on enemmän aineellisia ja sosiaalisia voimavaroja, voit tavoitella pyrkimyksiäsi vapaammin. Yksilö voi toteuttaa omaa persoonallisuuttaan”, selittää Hermle, joka työskentelee Berkeleyn yliopistossa Kaliforniassa. Hermlen mukaan heidän tutkimuksensa ei kerro, miten sukupuolten erot syntyvät. Asenteita voivat selittää erilaiset biologiset taipumukset tai naisiin ja miehiin kohdistuvat erilaiset sosiaaliset odotukset. Tasa-arvon paradoksi näkyy myös koulutusvalinnoissa, kertoi Tiede-lehti aiemmin tänä vuonna. Pohjoismaissa naisilla on vapauksia, heitä kannustetaan rikkomaan sukupuolirooleja ja hakeutumaan tekniikan aloille. Silti he hakeutuvat selvästi harvemmin insinööreiksi kuin monissa epätasa-arvon maissa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: tasa-arvo nainen mies

Väkivalta kodeissa ja kaduilla

Perjantai 14.9.2018 - Jaana Ristimäki-Anttila

Väkivalta kaduilla ja kodeissa näyttää vain lisääntyvän. Suomalaisissa kodeissa tapahtuva fyysinen väkivalta liittyy usein huumaavien aineiden käyttöön, mielenterveysongelmiin tai vääristyneeseen kuvaan itsestä tai lähimmäisistä.  Perheväkivalta ei kohdistu vain avo- tai aviopuolisoon, vaan myös lapsiin. Valitettavasti kaikki aikuiset eivät osaa, pysty tai uskalla lähteä väkivaltaisesta suhteesta, mutta jotkut lähtevät. Ensi- ja turvakodit täyttyvät eikä jokaiselle turvaa tarvitsevalle löydy paikkaa. Näiden auttavien käsien merkitys on valtavan suuri ja siksi niiden määrää tulisi lisätä. Psyykkinen väkivalta on kuitenkin yhtä pahaa ja aiheuttaa sekä aikuisille että lapsille jopa elämän pituisia vammoja. Jos aikuinen on narsisti tai muuten pahasuinen, niin tuhot perheenjäsenten itsetunnolle voivat olla erittäin suuria. Tämän väkivaltatyypin vuoksi lisääntyy jatkuvasti tarve erilaisille psykologeille, psykiatreille ja psykoterapeuteille.

Kasvavana ilmiönä näen myös maahanmuuton tuomat väkivaltaongelmat. Erilainen temperamentti, ihmisnäkemys ja sukupuolien eriarvoisuus korostuvat. Suomen lakien ja määräysten noudattamista ei koeta tärkeäksi, oman kulttuurin tavat ja arvot pysyvät vahvasti voimassa.  Nuoret miehet eivät kunnioita suomalaisia naisia eivätkä heidän oikeuksiaan. Maahanmuuttajanaiset puolestaan eivät halua tai voi samaistua uuden maan naiskäsitykseen, vaan heidän paikkansa katsotaan pääosin olevan oman kulttuurinsa mukaisesti kotona lapsia tekemässä, lapsia ja kotia hoitamassa. Myös heidän elämäänsä kuuluu perheväkivalta, mutta kuinka heidät saadaan avun piiriin, jos alistuminen kuuluu omaan kulttuuriin?

Katuväkivalta lisääntyy sitä mukaa mitä erilaisemmaksi ja monikulttuurisemmaksi väestö muuttuu. Erilaiset temperamentit ja mielipiteet, arvot ja elämänkatsomukset lisäävät fyysistä väkivaltaa. Ihmismäärän ja kulttuurien erilaisuuden kasvaessa myös mielenterveysongelmat lisääntyvät sekä kantaväestöllä että maahanmuuttajilla. Miten siis valmistaudumme lisääntyvään väkivaltaan kaduilla ja kodeissa? Onko meillä työkaluja ennaltaehkäistä väkivallan lisääntymistä? Joudummeko pian tilanteeseen, jolloin lapsemme eivät enää voi leikkiä vapaasti puistoissa, naiset kävellä yksin kaduilla ja miesten on mietittävä tarkkaan millä alueilla liikkuvat? Onko meillä rahaa lisätä ensi- ja suojakotien määrää, poliisien vahvuuksia ja psykiatristen koulutuspaikkojen määrää?  Miten pystymme varmistamaan, että väkivallan aiheuttamat oikeuskäsittelyt ovat tasapuolisia ja millaiset rangaistukset ovat niin vaikuttavia, että väkivaltatilanteet saataisiin vähenemään? Millaisia työkaluja, osaamista ja oikeutta meillä on puuttua maahanmuuttajien perheväkivaltaan ja hoitaa seuraamuksia? Mistä me saamme rahat kaikkeen tähän?

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: perheväkivalta väkivalta ensi-ja turvakoti

Kiusaaminen

Perjantai 14.9.2018 - Jaana Ristimäki-Anttila

Aamulehdessä tänä aamuna Suomessa syntynyt irakilaiseksi huivipäiseksi tytöksi itseään tituleeraava kertoi kuinka rasistit satuttavat häntä. Hän on tuntenut itsensä ulkopuoliseksi ja yksinäiseksi. "Rasismi on kiusaamista, rasismi täytyy lopettaa", hän kirjoitti.

Siellä se oli … irakilainen, joka on syntynyt Suomessa? Miksi hän ei siis ole suomalainen, vaan irakilainen? Onko asenne ulkomaalaisuudesta iskostunut tämän nuoren mieleen esimerkiksi siksi, että vanhemmat eivät ole sopeutuneet Suomeen? Miksi hän puhuu rasismista, kun hänen olisi pitänyt puhua vain kiusaamisesta?

Kiusaaminen on yksi pahimpia ja vaikuttavimpia henkisen väkivallan muotoja. Elämme kiusaamisen yhteiskunnassa, valitettavasti Suomessa kiusaaminen on erittäin yleistä varhaiskasvatuksesta työelämään ja sitä kautta ihmisten elämän loppuun asti. Nykyään myös media harrastaa ja kannustaa kiusaamiseen, välillä huumorin avulla ja välillä ihan suoraan. Myös netistä on tullut oiva työkalu kiusaamiselle.

Kiusaamisen on loputtava. On löydettävä keinoja, jolla kiusaamisen ympyrä saadaan katkeamaan. Hyvä itsetunto, terve itserakkaus ja empatian lisääminen ovat hyviä alkulähteitä tämän ongelman pienentämiseksi. Tällä hetkellä liian moni voi liian huonosti, jokaisessa ikäluokassa, jokaisessa yhteiskuntaluokassa. Tälle kehitykselle on saatava stoppi.

Hyvä itsetunto auttaa kestämään ja selviämään. Useimmat suomalaiset ovat kokeneet jossain vaiheessa ja yhteydessä olleensa kiusattuja, ulkopuolisia ja yksinäisiä. Tämän tytön kokemus johtuu hänen kirjoituksensa perusteella siitä, että on irakilainen ja käyttää huivia. Hän nimittää kiusaamisen syyksi rasismin. Mikähän mahtaa olla yleisnimitys kiusaamiselle, joka johtuu ulkonevista hampaista, hörökorvista, "väärän värisistä housuista", lyhyydestä, lihavuudesta, ujoudesta, kiltteydestä, köyhyydestä jne? Tämä tyttö kokee itsensä irakilaiseksi suomalaisten keskellä, kutsuu huonoa kohtelua rasismiksi … Kun oma identiteetti on vahva ja hyväksytty, niin ei tarvitse mennä minkään ismin taakse, vaan puhua kiusaamisesta kiusaamisena … olipa syynä huivi tai perunanenä.

Tässä kirjoituksessani pyrin kiusaamisasian lisäksi tuomaan esiin sen, että rasismi-termillä ei kannata joka käänteessä perusteella kaikkea kokemaansa. Varsinkin, jos kirjoittaja on suomen kansalainen (vaikkakin vanhempansa ovat irakilaisia). Kiusaamine on kiusaamista, syyt ovat moninaisia ja yleensä aihe haetaan ihan mistä vaan, jotta päästään kiusaamaan... joko oman pahaolon, kavereiden tai jonkun muun syyn vuoksi. Toki tällä tytöllä on oikeus nimittää kiusaamistaan millä nimellä tahansa, mutta minä olen todella kyllästynyt sanaan "rasismi", koska se ei tarkoita enää muuta kuin lyömäasetta yhteiskuntaamme kohtaan.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kiusaaminen raisimi

Kuka takaa hyvinvoinnin?

Perjantai 14.9.2018 - Jaana Ristimäki-Anttila

Luin juuri yhden hämmentävän mielipidekirjoituksen, jossa haluttiin kaataa muurit ja poistaa rajat sekä rakentaa mielummin siltoja. Kirjoituksessa myös haluttiin jakaa hyvinvointi kaikille yhteiseksi. Kirjoituksessa ei kuitenkaan kerrottu kuka sen kaikille riittävän hyvinvoinnin rakentaa ja miten sitä ylläpidetään. Kirjoittaja näki, että olemme jo liian kauan olleet itsekkäitä ja nyt olisi aika jakaa työmme hedelmät kaikille maailmassa. Onko tämä idealismia, jota hyvinvoivien koko ikänsä töitä tehneiden jälkeläiset haluavat edistää vaiko ymmärryksen puutetta rahan ja hyvinvoinnin lähteistä? Minulle sopii mainiosti, jos nämä kirkas otsaiset menevät töihin ja jakavat tulonsa koko maailman kanssa ilman, että itse sen jälkeen menevät sosiaalitoimistoon ruokarahaa kinumaan. Raha ei edelleenkään tule seinästä, vaan suurimmalle osalle työtä tekemällä eikä siitä nykyään paljon jää jaettavaa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Raha hyvinvointi jakaminen

Seis siirtolaisuus

Torstai 19.7.2018 - Jaana Ristimäki-Anttila

talian satamat ovat kiinni, "pakolaiskuljetukset" ja "siirtolaispurjehdukset" tulee saada loppumaan. Eurooppa ei ole syyllinen Afrikan ylikansoittumiseen ja apu& oppi on vietävä sinne missä sitä tarvitaan.

Nyt on hyvä suunta!

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: siirtolaisuus

Talebin keskeiset väitteet

Maanantai 16.7.2018 - Jaana Ristimäki-Anttila

Huomenta. Tässä taas erinomaista luettavaa, mutta ennen sitä iskeviä näkökulmia, jotka niin allekirjoitan.

"Klingin mukaan hopeinen sääntö kehottaa meitä olemaan varovaisia ja kohtuullisia, kun ajamme sosiaalisia uudistuksia."

"Kun valtion virkamies päättää, mikä on sinulle hyväksi, virkamiehen päätöksestä on seurauksia sinulle, muttei hänelle itselleen."

"Talebin keskeinen väite on, että kun ihmiset joutuvat itse kohtaamaan valintojensa seuraukset, he ottavat riskejä, jotka ovat yhteiskunnan kannalta rakentavia. Sen sijaan jos heillä ei ole ”oma nahka pelissä”, he ottavat haitallisia ja vaarallisia riskejä, ”istuvat toisten housuilla tuleen”."

"Talebin ajattelua voi soveltaa myös maahanmuuttopolitiikan tekijöihin. Vapaata liikkuvuutta kannattavat hyväosaiset asuvat usein sellaisissa kaupunginosissa, joita haitallinen maahanmuutto ei vaivaa. Avoimien rajojen politiikan riskit realisoituvat toisissa kaupunginosissa."

"Se, että onnettomuuksissa kuolee enemmän ihmisiä kuin terrorismiin tai tartuntatauteihin on Talebin mielestä huono perustelu suhtautua terrorismiin tai tartuntatauteihin kevyesti."

"Erityisen vaarallisia ovat intellektuellit, joilla on vaikutusvaltaa, mutta jotka yleensä testaavat ideoitaan kaikilla muilla paitsi itsellään."

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Taleb

Suvaitsevaisuus ja soputuminen?

Torstai 12.7.2018 - Jaana Ristimäki-Anttila

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: suvaitsevuus sopeutuminen kansa

Kaunis Suomi

Keskiviikko 11.7.2018 - Jaana Ristimäki-Anttila

Istuin mökin rappusilla tänään aamulla kolmen aikaan ja katselin maisemaa, joka sai minut suuresti ihmettelemään joidenkin ihmisten asennetta kotimaahansa. Kysyttäessä ihmisiltä ympäri maailmaa heidän ajatuksiaan omasta kotimaastaan, niin yleensä vastaukset ovat erittäin positiivisia, olipa tilanne millainen tahansa. Seurasin juuri eilen keskustelua aiheesta täällä Facebookissa koskien Suomessa olevia hyviä asioista. Vastauksia oli laidasta laitaan. Paljon oli kuitenkin niitä negatiivisia lausuntoja... "parasta Suomessa ovat lentokentät, joiden kautta pääsee pois tästä maasta" tai "ei mitään hyvää". Onko meidän maassamme kaikki asiat niin hyvin, että emme enää näe kuin epäonnistumat tai huonot asiat? Nyt heristän kyllä sormea. Jos katsotaan, että Suomi ei ole enää puolustamisen arvoinen, sinivalkoinen isänmaa on menetetty, niin miten eduskunta tai sen muuttaminen voisi enää asiaa parantaa? Miksi olla enää vihainen maahanmuutosta, vanhusten huonosta hoidosta, syrjäytymisestä, Pride-kulkueista tai islamin leviämisestä maahamme … jos kaikki kuitenkin on "pask…."?
Nyt tarvitaan positiivisuutta peliin ja uskoa, että ne huonosti olevat asiat saadaan käännettyä kohti parempaa. Näin uskoo suurin osa poliitikoista, jotka pyrkivät Eduskuntaan... uskovat pääsevänsä vaikuttamaan asioihin siten, että erinomaisesta Suomesta tulisi vieläkin erinomaisempi.

.

Henkilön Jaana Kaarina Ristimäki-Anttila kuva.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Suomi kotimaa

Yhteinen arvopohja vai eikö?

Lauantai 7.7.2018 - Jaana Ristimäki-Anttila

Minua on jo jonkin aikaa häirinneet väitteet ”yhteisen arvopohjan puuttumisesta” ja yhteistyön mahdottomuudesta perussuomalaisten kanssa … puhuttaessa ensi kevään vaaliennusteista, tulevasta pääministeristä ja perustettavasta hallituksesta; joten tutkin hiukan eri puolueiden arvopohjia ja vertailin niitä toisiinsa. Tuloksena oli se, että en löytänyt suuriakaan eroavaisuuksia eri puolueiden välillä. Jokaiselta puolueelta löytyi sellaisia arvoja kuten vastuullisuus, vapaus, tasa-arvo, välittäminen, oikeudenmukaisuus ja ihmisarvot, jotka käsittääkseni ovat juurikin niitä tärkeitä inhimillisiä arvoja, jotka muodostavat yhteistä arvopohjaa.

Meillä perussuomalaisilla on oma tapamme suhtautua maahanmuuttoon liittyviin asioihin. Luonnollisesti, koska olemme isänmaallinen puolue ja koemme, että omien maamiehiemme hyvinvointi tulee järjestyksessä ensimmäisenä. Mielestäni yhteiseen arvopohjaan se ei vaikuta … vain painotuksiin ja tiettyihin tavoitteisiin.

En siis henkilökohtaisesti hyväksy Perussuomalaisten leimaamista puolueeksi, joka sotisi länsimaisia vapausarvoja, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeussopimuksia vastaan, kuten eräät tahot väittivät, kun nykyinen puheenjohtajamme Halla-aho valittiin tehtäväänsä puolueen johdossa.

Mielestäni voinkin sanoa, että ainakaan minun mielestäni väitteet yhteisen arvopohjan puuttumisesta ja siten puolueiden yhteistyön mahdottomuudesta eivät pidä paikkaansa. Avoin yhteistyö puolueen omia tavoitteita unohtamatta on paras pohja saada aikaan hyviä ja merkittäviä tekoja. Piste.

Henkilön Jaana Kaarina Ristimäki-Anttila kuva.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: arvopohja

Hyvinvointivaltio tullut tiensä päähän?

Torstai 5.7.2018 - Jaana Ristimäki-Anttila

Tälle aamulle kovaa tekstiä ja tulevaisuuden kuvausta siitä, kun soten ja myös maakuntamallin myötä vastuu ihmisten hyvinvoinnista siirtyy kunnille ja yksilöille itselleen. Seuraava kausi eduskunnassa ja hallituksessa ratkaisee Suomen tulevaisuuden ja hyvinvoinnin olosuhteet, joten nyt jos koskaan kansan on päätettävä millaisessa Suomessa haluaa asua... ja antaa äänensä sen mukaan.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: hyvinvointivaltio

Puolesta vai vastaan?

Torstai 5.7.2018 - Jaana Ristimäki-Anttila

uri näin, Sanna Ukkola. Tuo "meidän puolella tai meitä vastaan" näyttää hallitsevan aina, kun tunteet tulevat peliin asioista puhuttaessa. Asioita ja ilmiöitä on hyvä tutkia usealta suunnalta, siten saa asioille totuuden pohjaa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: mielipidevapaus

Virallinen kieli?

Torstai 5.7.2018 - Jaana Ristimäki-Anttila

Mietin tässä, että jos Suomessa nyt viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi, mutta perustuslaki takaa saamelaisille, romaneille ja muille ryhmille oikeuden ylläpitää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Millainen prosentti jonkin kielten käyttäjiä (äidinkieli) oikeuttaa vaatimaan palveluja kyseisellä kielellä? Ja onko olemassa jokin raja-arvo milloin jokin kieli voivaan nostaa virallisen kielen tasolle? Palveluiden suhteen yksi haaste on se, että jos syntyy alueita, joissa puhutaan pääasiallisesti jotain maahanmuuttajien kieltä, niin suomea ei tarvitse/haluta oppia...ja silloin palveluiden kielivalikoimaakin pitää lisätä... eikä ainakaan silloin kotoutuminenkaan onnistu.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kieli

Lääkkeet ulkomailta?

Torstai 5.7.2018 - Jaana Ristimäki-Anttila

Nyt olen sanaton...

Henkilön Jaana Kaarina Ristimäki-Anttila kuva.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: lääkkeet

Ei avohakkuille

Keskiviikko 4.7.2018 - Jaana Ristimäki-Anttila

Avohakkuut eivät todellakaan ole parasta ja tuottavinta metsänhoitoa. Harmi, että tätä asiaa ei vielä ole Suomessa ymmärretty... vaikka asiantuntijat sitä ovat jo kauan kertoneet.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: avohakkuut

Sananvapaus ja sen puute

Tiistai 3.7.2018 - Jaana Ristimäki-Anttila

Sananvapauden puute, mielipiteiden ilmaisun vaara, kirjoitusten sisälukutaidon puuttuminen, tarkoituksella väärin ymmärtäminen, suvaitsemattomuus, lynkkausmieliala, kiusaaminen, syyttely... Miten nämä käyttäytymismallit edesauttavat tasa-arvon ja tasapuolisuuden ilmapiirin syntymistä maassamme? Tässä kummallinen tarina, joka on todella pöyristyttävä... Ei mene ainakaan minun ymmärrykseeni.

Nuorten ihmisten on muutettava mielipiteitään ulkoisen painostuksen ja "uhkailujen" vuoksi. Tämä ei mene oikein eikä täytä sananvapausvaltion määrityksiä.

.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sananvapaus

Pride, puolesta tai vastaan ... jälleen

Sunnuntai 1.7.2018 - Jaana Ristimäki-Anttila

Olen aina pitänyt itseäni avarakatseisena ja sallivana yksilönä. Toisten ihmisten seksuaalinen suuntautuminen tai erilainen sukupuoli-identiteetti on ollut jokaisen oma asia. Nyt minusta on alkanut tuntumaan siltä, että avarakatseisuuteni määrä ei enää ole riittävä, vaan tullakseen hyväksytyksi, varsinkin heterona, pitäisi olla ja tehdä paljon enemmän. Mutta mitäs jos ei halua? Kulunut viikko on mennyt” pride-hengessä” eli koko Suomi on tanssinut ja marssinut sateenkaaren väreissä. Jos ei ole halunnut, niin sitten ei ole kuulunut joukkoon tai on leimattu suvaitsemattomaksi ja homopelkoiseksi. Pride on ihmisoikeustapahtuma, jonka tarkoitus on muistuttaa ihmisten samoista oikeuksista seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuolesta riippumatta. Jos tuohon listaan olisi lisätty vielä samat oikeudet ikään, ulkonäköön, sosiaalisuuteen, varallisuuteen, poliittiseen näkemykseen ja vastaaviin katsomatta, niin ehkä minäkin olisin innostunut. Seksuaalinen suuntautuminen ja nykyään myös sukupuoli ovat jokaisen henkilökohtainen asia, näin minä sen näen. Kenenkään kunnioitus ei kasva eikä herää kuitenkaan paraatien kautta, vaan itse ihmisten ajatusmaailman sisällöstä ja elämän aikana tehdyistä asioista. ”Erilaisuuden” hyväksyminen ei lisäänny ”perinteisiä arvoja” vähättelemällä.

Henkilön Jaana Kaarina Ristimäki-Anttila kuva.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: pride

Eduskunta kesätauolle

Perjantai 29.6.2018 - Jaana Ristimäki-Anttila

Eduskunta jäi kesätauolle. Kyselytunnin päätteeksi puhemies Risikko toivotti kansanedustajille rentouttavaa lomaa ja sanoi seuraavat sanat "kuten lentokoneessakin kuulutetaan, niin aseta happinaamari ensin omille kasvoillesi voidaksesi auttaa muita". Tätähän tässä on yritetty kertoa Perussuomalaisten toimesta kansanedustajille ja hallituksen jäsenille jo kohta neljä vuotta...ensi on saatava oman maan kansalaisten asiat kuntoon ja sitten voidaan/jaksetaan/ halutaan auttaa paremmin muita.

Henkilön Jaana Kaarina Ristimäki-Anttila kuva.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kesätauko

Armoako ei anneta, palaako totuus tulessa?

Torstai 7.6.2018 - Jaana Ristimäki-Anttila

Tämä nyt vaan oli pakko jakaa, kun ihan tosissaan kohta ei voi kuin laittaa laastarin ihmisten suun eteen jo heti lapsena sekä jättää opettamatta sekä kirjoitus- että lukutaito, jotta ei joudu mielensäpahoittajien lynkkauslistalle vääristä mielipiteistään, joko kirjoittamalla tai puhumalla. Tämä ilmiö näyttää leviävän nyt perussuomalaisten sanomisten kyttäämisestä koko maan laajuiseksi kyräilyksi. Kateus ja katkeruus ovat kauheita asioita.


"Tiedote: Oikaisupyyntö Aki Ruotsalaa koskevaan uutisointiin

Vapaa julkaistavaksi heti 6.6.2018 klo 16.30

YLE:n ja Satakunnan kansa ovat uutisoineet räväkästi minusta ja väitetyistä mielipiteistäni liittyen toimintaani KD Nuorten puheenjohtajana 2011. Uutisissa on väitetty, että rinnastan huumeiden käytön ja homoseksuaalisuuden. Lisäksi on väitetty, että olen ollut lanseeraamassa ja tukemassa Nuotan Älä alistu-kampanjaa. Nämä väitteet eivät pidä paikkaansa. En rinnasta homoseksuaalisuutta ja huumeiden käyttöä, eikä minulla ole mitään kompetenssia arvioida niitä.

Satakunnan kansan jutussa on viitattu KD Nuorten tiedotteeseen 23.3.2011 järjestönä, ei omaan kirjoitukseeni, jossa todettiin näin: ”KD Nuoret haluavat korostaa, että kampanjoinnista ja keskustelusta riippumatta jokaisen tulee nauttia ainutlaatuista ihmisarvoa seksuaalisesta suuntautumisesta, iästä, uskonnosta, sukupuolesta ja sosiaalisesta statuksesta riippumatta. Korostamme arvokeskustelun vapautta, tärkeyttä ja jokaisen mielipiteen ilmaisun oikeutta. Jokaisella tulee olla oikeus ilmaista vapaasti mielipiteensä ja uskonsa erityisesti tasa-arvoisessa Suomessa. Jokainen ihminen tulee kohdata yhtä arvokkaana, eikä yhteiskunnan tule syrjiä ketään”.

Kaikki ihmiset tulee hyväksyä seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta ja heillä tulee olla vapaus määritellä oma identiteettinsä. Vuonna 2011 edustamani järjestö KD Nuoret on osallistunut yhteiskunnalliseen keskusteluun ja ainoastaan puolustanut suvaitsevaisuutta ja yksilöiden oikeutta ilmaista mielipiteitään.

Toivon, että minuun kohdistuneet virheelliset uutiset korjataan välittömästi.

Omalta osaltani päätän keskustelun tähän sillä tämä keskustelu ei liity millään lailla työhöni tulevana Pori Jazzin toimitusjohtajana.

Porissa 6.6.2018"

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: lynkkaus

Vanhemmat kirjoitukset »