Tasa-arvon mittarit

Maanantai 10.12.2018 - Jaana Ristimäki-Anttila

Tasa-arvoa ja tasapuolisuutta lisää parhaiten se, että jokainen ihminen saa vapaasti valita mitä töitä tekee, mitä opiskelee, mitä harrastaan, montako lasta tekee ja kuka niitä kotona hoitaa, eli elää sen mukaan mikä tuntuu hyvältä ja oikealta. Ongelmat syntyvät yleensä siitä, että pakonomaisesti pyritään todistelemaan tasa-arvoisuutta. Kun tasa-arvoisuuden merkitystä ei ymmärretä ja keskitytään vääriin asioihin, niin mennään pikkumaisuuksiin ja pakotettuihin kuvioihin…ja pahimmassa tapauksessa esimerkiksi perheiden omaan valintaan puututaan yhteiskunnan toimesta. Onko jopa niin, että korostettaessa vääriä tasa-arvon mittareita peitellään niitä toimia, jotka oikeasti lisäisivät tasa-arvoa?

 Artikkeli Tiede-lehdessä:

 Miesten ja naisten erot asenteissa kasvavat, kun tasa-arvo lisääntyy, osoitti uusi tutkimus. Tasa-arvon maissa on noussut esiin odottamaton paradoksi. Tasa-arvon voittokulku ei ole tehnyt miehistä ja naisista samanlaisia, vaan asia on joiltain osin päinvastoin, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Asenteet ja tietyt koulutusvalinnat ovat erkaantuneet miehillä ja naisilla kauemmas toisistaan kuin epätasa-arvoisissa maissa.

Äskettäin Science-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa kävi ilmi, että riskinottovalmius, luottavaisuus, auttamishalu, maltti talousasioissa sekä vastavuoroisuus eroavat miehillä ja naisilla sitä enemmän, mitä tasa-arvoisemmassa ja vauraammassa maassa he asuvat. Asenteita selvitettiin maailmanlaajuisella, lähes 80 maassa tehdyllä kyselytutkimuksella. Mukana olleet maat kattavat 90 prosenttia maapallon väestöstä.

Naiset ja miehet erosivat toisistaan kaikissa kuudessa tutkitussa asenteessa. Naiset olivat sosiaalisempia, auttavaisempia ja luottavaisempia. Miehet taas olivat hanakampia kostamaan ja valmiimpia ottamaan riskejä mutta osoittivat keskimäärin enemmän malttia kuin naiset. Sukupuolierot kasvavat, koska tasa-arvo ja vauraus antavat enemmän tilaa erojen ilmetä, päättelevät tutkimuksen tehneet taloustieteilijät Armin Falk ja Johannes Hermle.

”Jos sinulla on enemmän aineellisia ja sosiaalisia voimavaroja, voit tavoitella pyrkimyksiäsi vapaammin. Yksilö voi toteuttaa omaa persoonallisuuttaan”, selittää Hermle, joka työskentelee Berkeleyn yliopistossa Kaliforniassa. Hermlen mukaan heidän tutkimuksensa ei kerro, miten sukupuolten erot syntyvät. Asenteita voivat selittää erilaiset biologiset taipumukset tai naisiin ja miehiin kohdistuvat erilaiset sosiaaliset odotukset. Tasa-arvon paradoksi näkyy myös koulutusvalinnoissa, kertoi Tiede-lehti aiemmin tänä vuonna. Pohjoismaissa naisilla on vapauksia, heitä kannustetaan rikkomaan sukupuolirooleja ja hakeutumaan tekniikan aloille. Silti he hakeutuvat selvästi harvemmin insinööreiksi kuin monissa epätasa-arvon maissa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: tasa-arvo nainen mies