LUONNON MONIMUOTOISUUS

ELÄINTENOIKEUDET KUNTOON

Kaikilla eläimillä on oikeus elää hyvä elämä, niin lemmikkieläimillä kuin tuotantoeläimillä. Kaltoinkohtelusta tulee säätää tuntuvat rangaistukset. Eläinsuojelulaki kuntoon. Maassamme tarvitaan eläinsuojeluasiamies.

Henkilökohtaisesti vastustan turkistarhausta, koska se aiheuttaa eläimille turhaa kärsimystä ja vain ihmisten turhamaisuuden vuoksi. Joka syksy Suomessa tapetaan noin neljä miljoonaa turkiseläintä, puolet kettuja ja puolet minkkejä. Ahtaissa ja virikkeettömissä verkkohäkeissä eläimet eivät voi toteuttaa luontaisia käyttäytymismallejaan ja siksi ne kärsivät käytöshäiriöistä, pelkotiloista ja monista sairauksista. Suoraan sanoen niiden elämä on pelkkää kuoleman odottamista jo pennusta lähtien. Eläinten ei anneta leikkiä, juosta, uida eikä kaivaa, koska turkkien tulee pysyä hyvässä kunnossa.

Suomessa käytetään edelleen vuosittain yli satatuhatta koe-eläintä tieteen ja tutkimuksen nimissä. Koe-eläinten määrä voidaan vähentää huomattavasti eläinkokeettomilla, eettisillä tutkimusmenetelmillä, jotka ovat eläinkokeita luotettavampia, nopeampia ja halvempia. Eläinkokeet aiheuttavat eläimille suuria kärsimyksiä. Mielestäni eläinkokeita tulee vähentää ja ehdottomasti välttää aina, kun on olemassa vaihtoehtoisia tapoja saatavilla.

Eläintuotannossa eläinten hyvinvointi tulee ottaa paremmin huomioon. Suomessa teloitetaan vuosittain yli 71 miljoonaa eläintä. Tuotanto-olosuhteet tarjoavat harvoin eläimille sellaiset olosuhteet, jossa ne voisivat toteuttaa lajityypillisiä käyttäytymistarpeitaan, liikkua vapaasti ja kokea hyvän elämän. Varsinkin porsimishäkeistä ja parsinavetoista tulisi luopua. Myös eläinten raakamainen käsittely, kuten esimerkiksi porsaiden kastroiminen tai vasikoiden nupouttamien tehdään ilman rauhoitusta ja kivunlievennystä. Lihan syöntiä kehotetaan vähentämään jo ilmaston muutoksenkin vuoksi.

Kotieläinten, kuten kissojen ja koirien osalta olisi toivottavaa, että jokainen sirutettaisiin ja rekisteröitäisiin. Näin karannut tai varastettu eläin löytäisi nopeammin takaisin kotiin. Myös eläinten jalostukseen tulisi kiinnittää huomiota, koska liika jalostaminen tuottaa sairaita eläimiä. Aina ei kannata hankkia pentua, koska adoptionkin kautta löytää mahtavia parhaita kavereita. Itse olen adoptoinut kaksi koiraa ja ollut tyytyväinen ratkaisuuni. Kaikki neljä koiraani on kastroitu ja steriloitu.