YRITTÄJYYS JA TYÖLLISYYS

YRITTÄJYYS JA TYÖLLISYYS TARVITSEVAT TOISIAAN

Pk-yritysten määrä kasvaa jatkuvasti maassamme. Elinkeinoelämän toimenpiteiden ei tule kohdistua vain isojen yritysten kannattavuuteen, vaan kehittää uusia tapoja tukea uusia ja toimivia pk-yrityksiä selviytymään, työllistämään ja kehittämään potentiaalisia vientituotteita. Pk-yrityksillä tulee olla tasavertainen mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuihin, pelkän hinnan sijaan on tarkasteltava laatua, työllistämisvaikutuksia, kotimaisuutta ja paikallisuutta. Ulkomaan tuontia tulee rajoittaa, ainakin ilmastonmuutosta edesauttavien turhien halpatuotteiden osalta.

Ilman yrityksiä ei olisi työpaikkoja, ilman työpaikkoja ei olisi tarvetta työntekijöille ja ilman työntekijöitä ei olisi yrityksiä. Tosiasia on se, että paras tapa työllisyyden hoitoon ja yritysten menetykseen on hyvä yhteistyö, sisäinen yrittäjyys, tasapuolisuus ja tasa-arvoisuus. Pk-yritysten kannattavuuden kannalta verotus ja palkkauksen kustannukset sekä luotettavien työntekijöiden löytäminen ja säilyttäminen ovat tärkeitä tekijöitä. Työntekijöiden palkka-asiat ja työehdot sekä esimerkiksi äitiys- ja sairauslomien kustannukset voivat aiheuttaa ongelmia yrityksissä.