TALOUS JA UUDET INNOVAATIOT

YMPÄRISTÖASIAT JA ENERGIAVALINNAT MONIMUOTOISIKSI

Suomen metsät, vesivarat, ilma ja maaperä ovat kansamme elinehto ja niiden ylläpitäminen vaativat mittavia toimenpiteitä. Edullisen uusiutuvan energian kehittäminen on tärkeää. Vastuullisen kuluttamisen ja kierrätyksen ymmärryksen lisääminen on haaste. Kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys tulee varmistaa koko yhteiskunnassa. Metsien kestävä käyttö ja luonnon monimuotoisuus tulee säilyttää. Ilmastomuutos on vakava asia, mutta se ei saa toimia aseena ihmisten syyllistämiseen ja varsinkaan viestinä nuorisolle tulevaisuuden toivottomuudesta. Me suomalaiset teemme ja tulemme tekemään oman osuutemme toimenpiteistä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, mutta yksin emme pysty pelastamaan maailmaa.

Koko Suomi on pidettävä asuttuna, suuruuden ihannointi ei ole kestävää kehitystä, kaupungistuminen ei saa olla päätavoite, palvelujen tarjonta voidaan mahdollistaa myös maaseudulle. Kaupunkiasumisen tulee olla turvallista ja kestävällä pohjalla. Myös kaupungeissa on oltava luonto läsnä eli vähintään rakennettuja viheralueita ja pieniä metsiköitä tulisi löytyä jokaisesta kaupungista. Riittävästi toimivia hiilinieluja niin ilmastokin kiittää.

"Suomen kaivoslainsäädäntö on retuperällä, vaikka jo kuudesosa maamme pinta-alasta on tavalla tai toisella varattu kaivosteollisuudelle. Osa varauksista kohdistuu myös Natura-alueelle. Kun lisäämme yhtälöön CETA- ja TTIP-sopimukset, jotka jatkossa investointisuojan turvin voivat aiheuttaa sen, ettei lainsäädäntää enää voi muuttaa, niin nyt on korkea aika puuttua asiaan.

Meillä ei ole enää varaa Talvivaaran tapaisiin katastrofeihin. Meillä ei ole myöskään varaa siihen, että ulkomaiset kaivosyhtiöt vievät rikkaudet ja jättävät siitä korvaukseksi saastuneen maaperän mikä pitää verovaroin puhdistaa. Nyt ei ole kyse pelkästään rahasta, vaan sellaisista arvoista, joita ei voi rahalla mitata. Huolehtikaamme siitä, ettei Suomesta tule Ruhrin kaltaista kuolemanlaaksoa. Olemattomien kaivoslakien vuoksi tätä maata kutsutaan jo nyt Pohjolan Kongoksi. Ei tehdä siitä oikeasti sellaista."

INNOVAATIOPOLITIIKAN JÄRKEISTÄMISELLÄ UUSIA VIENTITUOTTEITA?

Uusien innovaatioiden syntymisten ja toteuttamisten mahdollisuuksia tulee edelleen parantaa, jotta Suomen talous ja vienti saadaan nousuun. Rahoitukset valtiolta tulee suunnata niille yrityksille, jotka niitä oikeasti tarvitsevat omien tuotteidensa ja palveluidensa kehittämiseen sekä markkinointiin ja vienninedistämiseen. Näin lisäämme myös uusien työpaikkojen syntymistä.